Thursday, August 17, 2017

Medusa

Livorno
The head of Medusa, in Via Cairoli. (Already posted on Instagram)
La testa di Medusa, in via Cairoli. (Già pubblicato su Instagram)

External links: Medusa (Wikipedia)
Link esterni: Medusa (Wikipedia)

2 comments: